Header
Via PET-scan zien of kankerbehandeling aanslaat

Via PET-scan zien of kankerbehandeling aanslaat

Promotie VUmc: Met PET-scan kan bekeken worden of de chemotherapie in tabletvorm de tumor bereikt en de behandeling effect kan hebben.

---
NVvO Oncologiedag over urologische tumoren

NVvO Oncologiedag over urologische tumoren

Op 12 september 2017 organiseert Nederlandse Vereniging voor Oncologie de jaarlijkse Oncologiedag over urologische tumoren.

---
Transparantieregister Zorg 2016 en investeringen RenD

Transparantieregister Zorg 2016 en investeringen RenD

In Transparantieregister Zorg worden investeringen in Research & Development niet opgenomen. Sanofi vindt het belangrijk ook hierover transparant te zijn.

---
Artsen ontwikkelen gedragscode voor medische databanken

Artsen ontwikkelen gedragscode voor medische databanken

Europese artsen hebben eerste stap gezet voor ontwikkelingen van gedragscode over ethisch gebruik data uit medische databases en biobanks, zo meldt KNMG.

---
Internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Tot 23 juni a.s. kunnen belanghebbenden en andere geïnteresseerden hun reactie op het conceptvoorstel voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal kenbaar maken via een internetconsultatie.

---
Heroverweeg inclusiecriteria oncologische studies

Heroverweeg inclusiecriteria oncologische studies

Onnodig restrictieve in- en exclusiecriteria beperken de toegang van patiënten tot studies en daarmee heterogeniteit van de patiëntenpopulatie.