Header
Voorselectie DNA eigenschappen bij voorschrijven kankermedicijnen

Voorselectie DNA eigenschappen bij voorschrijven kankermedicijnen

Het TANGO-project onderzoekt mogelijkheden van optimale preselectie bij voorschrijven van kankergeneesmiddelen op basis van DNA kenmerken.

---
Toekomstvisie NFK 2021

Toekomstvisie NFK 2021

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft haar toekomstvisie voor de komende jaren gepubliceerd.

---
MediMapp brengt hele zorgtraject in kaart

MediMapp brengt hele zorgtraject in kaart

Sanofi Genzyme en Soulve Innovations introduceren MediMapp. Een app die in één overzicht het hele zorgtraject in beeld brengt. In VieCuri wordt MediMapp toegepast voor mensen met darmkanker.

---
EU-netwerk aanpak zeldzame ziekten

EU-netwerk aanpak zeldzame ziekten

Duizenden patiënten zullen volgens Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, baat hebben bij de Europese referentienetwerken die onlangs zijn gestart.

---
Joint Action on Rare Cancers

Joint Action on Rare Cancers

IKNL werkt met Cambridge Cancer Centre en Centro di Riferimento Oncologico di Aviano aan borgen van kwaliteit van zorg binnen Joint Action on Rare Cancers.

---
Nieuwe indicatoren voor oncologie

Nieuwe indicatoren voor oncologie

Uit de recente risicoinventarisatie blijkt dat diagnostiek, medicatie, coördinatie en samenwerking in de oncologische zorg de komende jaren meer aandacht behoeft in de IGZ basisset kwaliteitsindiccatoren.

---
Aanpassing regeling voorwaardelijke pakkettoelating

Aanpassing regeling voorwaardelijke pakkettoelating

Minister Schippers wil de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating aanpassen.